May 1, 2014

Kilusan sa JFC on Labor Day 2014

Manila-  Kilusan sa JFC and the Pambansang Kilusan ng Paggawa (Kilusan - TUCP), both part of broadest labor coalition, NAGKAISA! join the observance of International Labor Day