Jul 14, 2016

BASIC TRADE UNION SEMINAR AND WORKSHOP-DONA JOVITA GARDEN & RESORTSPHOTO BY : http://alevarsblog.blogspot.com/

NO TO CONTRACTUALIZATION


Dapat bigyang pansin ang hinain ng mga manggagawa! Ang isyu ng manggagawa dapat gawing isyung politikal at elektoral. Ito ang tamang panahon upang pagusapan ang kontraktwalisasyon, mababang sahod, mataas na presyo ng kuryente, pensyon, reporma sa income tax, serbisyo medikal at transportasyon. Dapat kasama ang manggagawa! Hindi dapat pinagiiwanan!

Source:TUCP Party list