Jun 29, 2012

Handang maglingkod lagi.. NAGKAISA!! PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYON

 "All things work together for good to them that love GOD. Romans 8:28"LAYUNIN:

"PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYON"

 "All things work together for good to them that love GOD. Romans 8:28"
LAYUNIN:

"PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYON"

"All things work together for good to them that love GOD. Romans 8:28"
LAYUNIN:

"PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYON"

Jun 27, 2012

VOTE STRAIGHT !!!!!VOTE STRAIGHT!!!!!

PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYONHandang maglingkod lagi.. NAGKAISA!! "All things work together for good to them that love GOD." Romans 8:28


VOTE STRAIGHT !!!!!!VOTE STRAIGHT !!!!!!


VOTE STRAIGHT !!!!!!VOTE STRAIGHT !!!!


VOTE STRAIGHT !!!!!


VOTE STRAIGHT


RAUL CARANTO- JB ROBINSON ERMITA


RAUL CARANTO- JB ROBINSON ERMITA


RONALD DANIEL "RD" TEO- JB-MANILA CITY PLAZA


NELNOR GABRIEL-JB EGI