Jun 29, 2012

Handang maglingkod lagi.. NAGKAISA!! PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYON

 "All things work together for good to them that love GOD. Romans 8:28"LAYUNIN:

"PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYON"

 "All things work together for good to them that love GOD. Romans 8:28"
LAYUNIN:

"PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYON"

"All things work together for good to them that love GOD. Romans 8:28"
LAYUNIN:

"PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYON"

No comments:

Post a Comment