Jul 25, 2012

Minamahal kung mga Kapatid sa Paggawa sa Jollibee, .Isang mapagpalang araw at maiinit na pagbati po sa inyong lahat,  Labis at taus puso po kaming nagpapasalamat sa ipinakita ninyong napakahalagang suporta  sa katatapos na lokal eleksyon. Pasasalamat din sa ibinigay na tiwala at matalinong pag pili ng bagong mamumuno ng ating samahan "Kilusan sa Jollibee".


Sa malinis at mapayapang Eleksyon.  Nais rin po naming pasalamatan ang mahusay na performance ng KJFC ELECTION COMMITTEE 2012.
BASTA SA TAMA LANG PO TAYO AT MABUTI WALANG DUDA SIGURADO KA . . . 
MABUHAY ANG KILUSAN!   MABUHAY ANG JOLLIBEE!
GOD BLESS US ALL! MULI, MARAMING SALAMAT
FRATERNALLY,

ALEX RUTAGINES
President
CORONET
0153
Scripture: "Give, and you will receive. Your gift will return to you in full--pressed down, shaken together to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back." Luke 6:38

Scripture: "Stop judging, and you will never be judged. Stop condemning, and you will never be condemned. Forgive, and you will be forgiven." Luke 6:37


3 comments: